စကားဝှက် (​Password ) များအား လုံခြုံစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း Keepass XC

Applicationလုံခြုံရေး ( သုံးခွက် )

Keepass XC 

 

KeePass XC သည် စကားဝှက်များ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။  Window / Mac OS / Linux  တို့တွင် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ Keepass XC အား ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်း၊

Keepass XC တွင် လုံခြုံသည့်သိမ်းဆည်းရာ Database တစ်ခုဖွင့်ခြင်း ၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ Password များ Generate လုပ်ခြင်း ( မိမိကိုယ်တိုင် password တစ်ခုမဖန်တီးချင်သောအခါ ) ၊ သိမ်းဆည်းခြင်း ၊ ကူးယူသုံးစွဲခြင်းတို့ကို ပြောပြသွားပါမယ်။

Keepass XC အား ထည့်သွင်းခြင်း 

 

https://keepassxc.org/download/ အား Browser မှ တစ်ဆင့်သွား၍ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

မိမိအသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာစနစ်(  Window ( သို့ ) Mac Os ( သို့) Linux အစရှိသဖြင့် ) ကိုရွေးချယ်ပါ ။ 

 

Windows 

 

Installer File တွင် မိမိကွန်ပျူတာ အမျိုးစားလိုက် 32 Bit နှင့် 64 Bit အား ရွေးချယ်ပါ ။ 

32 Bit နှင့် 64 Bit အား သိရန် မိမိကွန်ပျူတာမှ This PC အား Right Click နှိပ်၍ Properties တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ 

ထို့နောက် Installer file အား Download ဆွဲပါ ။

Download ပြုလုပ်ထားသော ဖိုင်အား ဖွင့်၍ ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ Install (ထည့်သွင်းခြင်း ) ပြုလုပ်ပါ ။ 

 

Mac OS 

 

Download ပြုလုပ်နိုင်သည့် စာမျက်နှာတွင် Mac OS ဆိုသည့် ကဏ္ဍကိုရွေးချယ်ပါ။ 

ထို့နောက် DMG Installer ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ဖိုင်အား ဒေါင်းလုပ် ရယူပါ။ 

Download ပြုလုပ်ပြီးသော ဖိုင်အား ဖွင့်၍ ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ထည့်သွင်းပါ။ 

 

Explore Yourself 

 

ထည့်သွင်းခြင်း အဆင့်ပြီးဆုံးပါက မိမိကိုယ်တိုင် စူးစမ်းလိုသူများအနေဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်သည်။ 

 

အခြေခံ အဆင့်များပြုလုပ်လိုပါက အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

 

အဆင့် (၁) ။ Database အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း 

 

Database ဆိုသည်မှာ စကားဝှက်များကို သိမ်းဆည်းထားပေးမည့်ဖိုင်တစ်ခုဖြပါတယ်။ ဤဖိုင်ထဲတွင် မိမိသိမ်းထားလိုသော သက်ဆိုင်ရာ စကားဝှက်များကိုထည့်သွင်းထားပြီး ၊မိမိ အသုံးပြုလိုတဲ့အချိန်မှ လိုအပ်တဲ့စကားဝှက်ကို Database File ထဲမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။Database တစ်ခုကိုဖွင့်ရန် အတွက် ပင်မစကားဝှက်တစ်ခုသာထားပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Master Key ( မာစတာ ကီး)  ဟုခေါ်ပါသည်။Master Key ကို မှတ်မိပြီးဖွင့်နိုင်မှသာကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ စကားဝှက်တွေဆီ ဝင်လို့ရနိုင်ပါမည်။ ထို့ကြောင့် Master Key ကိုတော့လုံးဝမမေ့အောင်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။

 

Database တစ်ခုချင်းစီကိုနာမည်သတ်မှတ်ပေး၍ရပါတယ်။ ဥပမာ Database ကို Password လို့ ကိုယ်က  နာမည်ပေးထားလျှင် Password.kdbx ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီး မိမိ Computer ထဲတွင် သိမ်းထားလိုက်ပါလိမ့်မည်။ Database ဖိုင်တွေရဲ့ အဆုံးသတ်က .kdbxဖြစ်သည်။ 

 

New Database တည်ဆောက်ပါ

 

Keepass XC အားဖွင့်လိုက်လျှင် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါက ယခုကဲ့သို့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး Create New Database ကိုနှိပ်ပါ။ 

 

 

ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း ပထမအဆင့် နာမည်( Name )  နှင့် သိမ်းဆည်းမည့်နေရာ ( file Location ) အားရွေးချယ်ရမည်။ 

 

 

ဒုတိယအဆင့် Password အသစ်တစ်ခု ထည့်သွင်းပေးရမည်။ မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော စကားဝှက်အား သေချာရန်  နောက်တစ်ကြိမ်  ထည့်သွင်းရမည်။ ( ယခုထည့်သွင်းသည့် စကားဝှက်သည် Database အားဖွင့်လျှင် သုံးရမည့် စကားဝှက်ဖြစ်သည့်အတွက် မမေ့ရန် အရေကြီးသည်။ ) 

 

 

တတိယအဆင့် Keyfile နေရာအား စတင်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ချန်လှန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။

အဆင့်(၂)။ New Entry ထည့်သွင်းခြင်း (Database အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း )

 

 

Database တစ်ခုဖန်တီးပြီးပါက စကားဝှက်များစတင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့သို့ သိမ်းဆည်းခြင်းကို Entry လုပ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ Entry လုပ်ရန်အတွက် မိမိသိမ်းဆည်းလိုသော Database ထဲသို့ဝင်ပါ ။ Open Existing Database ဆိုသည့်နေရာတွင် မိမိ၏ Database ဖိုင်အား ရွေးချယ်၍ စကားဝှက်ရိုက်ထည့်ကာ ဖွင့်ပါ။ ဥပမာ ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Password.kdbx ဆိုသည့် ဖိုင်အားရွေးချယ်ဖွင့်ပါ။ 

 

 

Database  ထဲ ဝင်ရောက်ပြီးချိန်တွင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိသော ခွပုံစံအဝါရောင်လေးကိုနှိပ်၍ စကားဝှက်များတစ်ခုချင်းစီ စတင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။

 

အဆင့်(၃) ။ ခက်ခဲသောစကားဝှက်အသစ်များဖန်တီးခြင်း 

Entry ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိနဂိုရှိသော အကောင့်အဟောင်းများမှ စကားဝှက်အဟောင်းများကို ထည့်သွင်းမှတ်သားနိုင်သကဲ့သို့ အသစ်များလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ ( မှတ်ချက်  ။ Keepassမှ ဖန်တီးလိုက်သော စကားဝှက်အသစ်များသည် လက်ရှိအသုံးပြုလျှက်ရှိသော အကောင့်များတွင် အလိုလျှောက်ပြောင်းလဲသွားမည် မဟုတ်ပါ။ထိုသို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲလိုသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့ ) အကောင့်တွင် သွားရောက်ပြောင်းလဲပြီးမှ ထိုစကားဝှက်အသစ်များနှင့် မိမိအကောင့်များသည်ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။

အဆင့်(၄) ။ စကားဝှက်များကူးယူအသုံးပြုခြင်း 

မိမိအကောင့်အားဝင်ရောက်ချိန်တွင် စကားဝှက်အားရယူရန်အတွက် Database အတွင်းမှ ကူးယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မိမိစကားဝှက်ထည့်သွင်းလိုသည့် နေရာတွင် Paste ပြုလုပ်၍ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

 

ထို့နောက် Lock Icon ကိုနှိပ်၍ မိမိ Database အားလုံခြုံစေရန်ပြန်လည် သော့ခတ်ထားနိုင်သည်။