ခြေရာမကျန်သော Broweser များ ၂

Browser လုံခြုံရေး ( နှစ်ခွက် )

Private browsing

Private browsing ဆိုသည်မှာ မိမိရှာဖွေမှုများ၏သီးသန့်ဖြစ်သောဆိုလိုပါတယ်။ Private browsing အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူတော်တော်များများ တွေ့ကြုံနေရသော Data အချက်အလက်များအားခြေရာခံရမှု၊ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းခံရမှု အဖြစ်အပျက်များကိုမဖြစ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။

Private browsing သည် မိမိ၏ တည်ရှိမှုကို ဖျောက်ဖျက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိ သွားရှိခဲ့သော website များမှ မိမိ sign in မဝင်ထား‌သော်လည်း မိမိ၏အကြောင်းအရာများအားယူနေဦးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ အလုပ်မှစက်ပစ္စည်းကိုသုံးမည်ဆိုလျှင်မိမိသွားရောက်ထားသော website ကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေနိုင်ပါတယ် ။သို့မဟုတ် မိမိအသုံးပြုသည့် internet company မှလည်း မိမိ အိမ်သုံးအင်တာနက်မှ တစ်ဆင့် ရှာထားသည်များကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ Private browsing သည် မိမိမှ တစ်စုံတစ်ခုရှာဖွေချင်လျှင် cookies များမသိမ်းထားပေးခြင်း၊ ရှာဖွေထားသည့် မှတ်တမ်းများကိုမမှတ်ထားခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Download ဆွဲထားသည်များကိုတော့ မိမိ computer ထဲတွင်ချန်ထားပေးသော်လည်း download manager မှာ မပေါ်တော့ပါ။ Private window တွင် bookmark လုပ်ထားလျှင် ထို bookmark သည် bookmark list ထဲတွင်ရှိနေပါတယ်။ Private browsing သည် မိမိ၏ကွန်ပျူတာထဲတွင် အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့်အရာများကို ထည့်သွင်းမိခဲ့လျှင် ၄င်းအား ကာကွယ်မပေး နိုင်ပါ။

Safari တွင် Private browsing အသုံးပြုခြင်း

Private browsing အသုံးပြုခြင်းသည် မိမိ၏ internet အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းအား မှတ်တမ်းတင် ထားခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် Safari app ၏ အောက်ဆုံးညာဘက်တွင်ရှိသော Bookmarks icon အားနှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် screen၏ အောက်ဆုံး ဘယ်ဘက်တွင်ရှိသော Private ခလုတ်အားနှိပ်၍ private browsing အားစတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

teahouse_article_image