ခြေရာမကျန်သော Broweser များ ၁

( နှစ်ခွက် )

Incognito mode

Incognito ဆိုသည်မှာ Chrome တွင်ပါရှိသော private mode တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Incognito mode အားအသုံးပြုပါက browsing server မှလွဲ၍ မိမိအသုံးပြုခဲ့သောdata များအား မိမိတစ်ယောက်မှလွဲ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမသိရှိနိုင်ပါ။

Chrome၏ Incognito mode ကိုအသုံးပြုပါက မိမိ browsingပြုလုပ်ခဲ့သော အချက်အလက်များ၊ cookies နှင့် site အချက်အလက်များ၊ ဖောင်ဖြည့်သွင်းခဲ့သော အချက်အလက်များကို chrome မှ သိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မိမိဝင်ရောက်ခဲ့သော website ၏ serverများ၊ ကျောင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပါက မိမိ data များအား မကာကွယ်နိုင်ပါ။

Incognito mode အားအသုံးပြုခြင်း

Chrome app ထဲ့သို့ဝင်ပါ။ Screen၏ အောက်ဆုံးညာဘက်ဒေါင့်တွင်ရှိသော အစက်သုံးစက်ပုံ iconမှ တဆင့် New Incognito Tab အားနှိပ်၍ incognito mode အားစတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

teahouse_article_image

Incognito mode ကိုရိုးရှင်းသော ဉပမာနဲ့ရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင်

မိမိသွားလိုသောနေရာတစ်ခုကို အငှားယဉ်မောင်း=၀ဉ်ဆောင်မှု Application နှင့်သွားမည်ဆိုပါစို့ အငှားယဉ်မောင်း၀ဉ်ဆောင်မှု Application တွင် မိမိသွားလိုသောခရီး၏တည်နေရာသာမက မိမိ၏ နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် တချို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို application တွင်ထည့်သွင်းထားရသော ကြောင့် အငှားယဉ်မောင်းသူကမိမိ၏နာမည်၊ဖုန်းနံပါတ်စသောအချက်အလက်များ ကိုသိရှိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အငှားယဉ်မောင်း၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသည်လည်း မိမိမည်သည့်ကားနှင့်သွားသည် မည်သို့သွားမည် ဆိုသည်ကိုသိနေနိုင်သည်။သို့သော် လက်တား၍ငှားစီးမည်ဆိုပါစို့ မိမိသွားလိုသောနေရာရောက်လျှင် ကျသင့်ငွေကိုပေး၍သာ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ မိမိမည်သည့်ကားနှင့်သွားမည် မည်သို့သွားမည် မိမိနာမည် မိမိဖုန်းနံပါတ်ကို သိနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။

ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် မိမိ Taxi လက်တားငှားခြင်းသည် Incognito mode ကိုသုံးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။